Estructura i personal

Cap del Servei

Nom i cognoms Telèfon
M. Pilar Blanco Sánchez 971 17 29 22

Secció de Comptabilitat de Despeses

Nom i cognoms Telèfon Funcions
Matilde López Martínez 971 17 34 19 Cap de secció
Nadal Batle Roig 971 17 34 21  
Joan Monserrat Mayol 971 17 29 27  
Ana Oria Veiga 971 17 31 24  
Ana Monterrubio Prieto 971 17 34 28  
Catalina Monserrat Grimalt 971 17 28 02  

Secció de Comptabilitat Financera

Nom i cognoms Telèfon
Estrella Domínguez García 971 17 34 23
Francisca Fiol Duran 971 17 30 17
Inmaculada C. Fiol Duran 971 17 32 95
Alicia Munar Muntaner 971 25 98 90